Personoplysninger

I forbindelse med administration af kontaktformular, behandles disse nedenstående sikre personoplysninger:

Navn
E-mail adresse
Virksomhed
Besked

Oplysningerne benyttes i forbindelse med følgende:
Til at kunne kontakte dig.

Videregivelse til 3. mand

Oplysningerne der behandles, videregives ikke til 3. mand.

Hvor længe opbevares oplysningerne

Dine personoplysninger gemmes, indtil du ønsker data slettet.

Websitet ejes og publiceres af:
Paevatalu.dk v/Martin Päevatalu
Dådyrvej 26
4623 Lille Skensved
Telefon: 51 32 49 96
Email: martin@paevatalu.dk

Samtykke, indsigt og sletning

Ved udfyldelse af kontaktformularen gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger, som beskrevet i disse vilkår.

Hvis du har sendt og udfyldt kontaktformularen har du mulighed for at få oplyst, hvilke informationer der ligger om dig. Du kan få oplysningerne udleveret og slettet, hvis det ønskes. Du har også ret til at få dine data flyttet til 3. mand.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos paevatalu.dk, skal du rette henvendelse på martin@paevatalu.dk. Er der registreret forkerte data, ønsker du dine personoplysninger slettet eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i behandlingen af dine sikre personoplysninger kan blive nødvendige. Retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger forbeholdes. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil der gives besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sikre-Personoplysninger